لینک های دسترسی

باران هاي مونسون باعث هلاکت تقريبا هزار نفر در هند گرديده است


مقامات در ممبي مرکز تجارت هند که بمبي نيز ياد ميشد از باشندگان تقاضا کرده اند تا امروز يکشنبه در حاليکه باران ها ي مونسون باعث سيلاب هاي بيشتر شده است در منازل شان باقي بمانند باريدن باران مساعي نجات وتوزيع مواد مورد ضرورت اضطراري را به باشندگان نيازمند انشهر مختل ساخته است تعداد تلفات جاني در بمبي و ديگر بخشهاي مهاراشترا تقريبا به يک هزار نفر ميرسد خدمات قطار آهن و پرواز ها طيارات مختل گرديده و هزاران نفر در ايستگاهاي قطار آهن و ميدان ها طياره در انتظار هستند عساکر، پوليس و کارمندان نجات از بلدوزر ها ، جر ثقيل ها و با دستان خالي ، براي پيدا کردن افراد زنده و يا اجساد کسانيکه در اثر لغزش زمين زير انبار مانده اند ، تلاش ميکنند هزاران باشنده بمبي بروز شنبه عليه نبودن برق و کمبود آب آشاميدني در جاده ها ، اعتراض کردند

XS
SM
MD
LG