لینک های دسترسی

صدراعظم هند بخاطر قيام سال ۱۹۸۴ ضد سکه ها از ملت هند معذرت خواست


من موهن سنگه، اولين صدراعظم سکه هند از ملت بخاطر شورش بيست سال قبل که باعث قتل تقريباً سه هزار سکه گرديد و ملامتي آن بدوش حزب کانگرس انداخته شده بود، پوزش طلبيد. اين عذر خواهي من موهن سنگه طي سالها اولين معذرت يک رهبر حزب کانگرس است. اين بعد ازان صورت گرفت که در يک تحقيقات از بعضي از رهبران حزب کانگرس مربوط من موهن سنگه بخاطر دست داشتن شان در خشونت نام برده شده که باحتجاجات خشمگين سکه ها منجر گرديد. صدراعظم هند در محضر پارلمان گفت بتقاضاهاي چندين گروه، بشمول احزاب مخالف و گروه هاي سکه که خواستار پوزش طلبي حکومت بودند، پاسخ ميدهد. او گفت در قسمت عذر خواهي از جامعۀ سکه ها نه بلکه همۀ ملت ترددي ندارد، زيرا آنچه در سال ۱۹۸۴ اتفاق افتاد مفکورۀ ملت را که در قانون اساسي هند درج شده نفي ميکند.

XS
SM
MD
LG