لینک های دسترسی

Breaking News

ايتاليه مظنون حمله ناکام درلندن را به برتانيه مسترد خواهد کرد


ايتاليه ميگويد آن کشور يک مظنون کليدي حمله ناکام روز ۲۱ جولاي در لندن را در جريان ۳۵ روز آينده مسترد خواهد کرد تا مامورين ايتاليه وقت داشته باشند تحقيقات شانرا تکميل نمايند. اين موضوع را يک قاضي ايتالوي روز چهارشنبه در روم متعاقب يک جلسۀ استماعيه استرداد حمدي اسحاق که بنام عثمان حسين نيز شناخته ميشود، اعلام داشت . اين تصميم بعد از آن اتخاذ شد که مدعي العموم ايتالوي تعويق تصميم نهايي را تازماني درخواست نمود که مقامات بتوانند موادي را که قرار ادعا مظنون بروز حملات ناکام بم با خود داشت، درست تحليل و ارزيابي نمايند. مقامات برتانيه اسحاق يک تبعه برتانيه را که ايتيوپيايي الاصل است رسماً متهم کرده که بعد از آنکه وي و سه مرد ديگر سعي نمودند تا بم هايي را در قطار آهن زير زميني و يک بس شهري لندن منفجر سازند، به ايتاليه فرار کرده اند. ساير مظنونين در توقيف برتانيه بسر ميبرند. اين حملات ناکام دو هفته بعد از بم گذاري هاي روز هفتم جولاي در لندن صورت گرفت که طي آن ۵۶ نفر بشمول بم گذاران انتحاري کشته شدند.

XS
SM
MD
LG