لینک های دسترسی

Breaking News

تصميم روسيه براي توقف پرواز  طيارات هيلي شون


مقامات حمل و نقل روسيه خواستار توقف فوري جميع پرواز هاي طيارات جت مسافربر ُبرد دور هيلوشن ۹۶ شده اند علت اين تصميم مشاهده نقصان و عيوب در سيتم بريک اين نوع طياره خوانده شده است . شرکت هوانوردي ايروفلوت روسي ميگويد ۶ طياره « ئيلوشن ۹۶» غير فعال ساخته شده اند . کمتر از ده طياره ديگر از آن نوع ، فکر ميشود هنوز چه در نزد حکومت و يا شرکت هاي هوانوردي خوردتر روسي فعال مانده اند . ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه تا کنون چندين با راين نوع طيارات ايلوشن ۹۶- ۳۰۰ تحت مراقبت ، سفر کرده است . در يک مسافرت قبلي پوتين در شروع ماه به فنلند ، مراجعت پوتين به کشور اش ذريعه يکي از همين نوع فسخ شد و پوتين به ماسکو ذريعه يک طياره کمکي نوع ايلوشن ۶۲ مراجعت کرد طياره ايلوشن ۹۶- ۳۰۰ روسي که جت عظيم ا لجثه بوده و فکر مي شد با طياره پوينگ ۷۷۷ و ايربوس اي ۳۴۰ رقابت خواهد کرد داراي برد ۱۰٫۰۰۰ کيلومتربوده و قادر است ۲۳۵ الي ۳۰۰ نفر را حمل کند متخصصين هوانودي آن طياره را نمونه عصري و خوردتر طياره ئيلوشن ۸۶ حمل و نقل مسافر بري روسي ميخوانند .

XS
SM
MD
LG