لینک های دسترسی

Breaking News

مقابل شدن فرزند اريل شارون  صدراعظم اسرائيل به الزامات فساد و رشوه گيري


کهنسالترين فزرند اريل شارون به الزامات رشوه و فساد که درآن کمحبارزه انتحاباتي پدرش برتاي اجحراتز رياست حزب ليخود در سال ۱۹۹۹نيز شامل است رسماً ملزم شده است . عمري شارون از حزب محافظه گراي ليخود پدراش در پارلمان اسرائيل نمايندگي مي کند . مامورين وزارت عدليه اسرائيل امروز يکشنبه گفتند فرزند شارون مواجه به الزامات تخلف از قوانين مالي انتخاباتي و همچنان نقش اش در امر اداره و رسيدگي به سعي پدرش براي دست يافتن به رهبري حزب ليخود در ۱۹۹۹ و همچنان ملزم به شهادت و گواهي دادن دروغ شده است . عمري شارون قبلاً متهم به اخذ کمک هاي غير قانوني اانتخاباتي در سال هاي ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ و انتقال آن پول ها از طريق يک شرکت بنام شده بود . هرگاه محکوم گردد ، برايش تا به پنج سال حبس جزا تعين خواهد شد . وکلاي مدافع شارون جوان براين الزامات تبصره نکرده اند .

XS
SM
MD
LG