لینک های دسترسی

بيش از ۸۰ ژورناليست در نيپال توقيف شده است


گروه مدافع از حقوق روزنامه نگاران در نيپال ميگويد که پوليس بيش از هشتاد خبرنکار را که در نظر داشتند اجتماعي را در کتمندو ، تشکيل داده و رفع قيودات مطبوعات را تقاضا نمايند ، توقيف نموده است منشي فدراسيون ژورناليستان نيپال به آژانس خبررساني فرانسه گفت که بيش از دوازده روزنامه نگار هنگاميکه پوليس از دنده هاي چوبي کار گرفت زخمي شده اند اين اداره ميگويد که ديوندرا مان سنگ ، يکي از عکاسان خبري ان اداره هنگاميکه از جريان اعتراضات عکاسي ميکرد ، بسرش با دنده انقدر کوبيده شده است که منتج به کوک زدن سرش گرديده است هزاران نفر هر روز از جانب ائتلاف هفت حزب سياسي اجتماعات اعتراض اميز را براه انداخته و اعاده ديموکراسي را در کشور سلطنتي نيپال تقاضا ميکنند نيپال از زماني در يک بحران قرار دارد که گيانندرا پادشاه انکشور قدرت مطلق را در ماه فبروري در يک حرکتي بدست گرفت که اظهار نمود براي خاتمه دادن به شورش مائويست ها جهت برانداختن او، لازمي بود

XS
SM
MD
LG