لینک های دسترسی

Breaking News

البرادي از ايران و غرب تقاضا کرد تا  ازمقابله  دست بکشند


رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ختم مقابله بين ايران و غرب را روي پروگرام ذروي ايران تقاضا کرد. محمد البرادي ميگويد جاي تاسف است که اين موضوع يک دورۀ مقابله و مبارزۀ سياسي را ميگذراند. البرادي اين تبصره ها را امروز دوشنبه در ويانا قبل از جلسۀ هيات اجرائيۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي که موضوع ايران را مورد بحث قرارميدهد، به خبر نگاران اظهار داشت . ايالات متحدۀ امريکا و اتحاديۀ اروپايي از آن اداره ميخواهند که اگر ايران از فعاليتهاي غني سازي يورانيم صرف نظر نکند، آن کشوررا براي وضع تعذيرات احتمالي به شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد راجع سازد. ايران هشدار داده که چنين اقدامي موضوع را مغلقتر و تهران را وادار خواهد ساخت تا کار غني سازي در کارخانۀ ناتانز را فوراً از سر گيرد. بعضي کشور هاي غربي ايران را به سعي مخفي انکشاف اسلحۀ ذروي ملزم ميسازند. تهران اين الزامات را رد ميکند.

XS
SM
MD
LG