لینک های دسترسی

انفجار بم دريک موتر سرويس باعث کشته شدن پنج نفر گرديد


درمبارزات تشدد آميز شورشيان قبل از همه پرسي ماه آينده براي قانون اساسي انکشور پنج نفر ديگر امروز جمعه در جريان انفجار يک بم انتحاري در يک ايستگاه موترهاي سرويس در بغداد کشته شدند مقامات ميگويند که حد اقل هشت تن ديگر درين انفجار در موتر سرويس شهري مجروح گرديده اند اين حمله يک روز بعد از ان صورت گرفت که آيت الله علي سيستاني يکي از رهبران با نفوذ شيعيان از طرفداران خود تقاضا کرد تا در همه پرسي ملي بتاريخ ۱۵ اکتوبر راي مثبت بدهند در واشنگتن ، وزير خارجه عربستان سعودي بروز پنجشنبه هوشدار داد که عراق بسوي تجزيه وسراسيمگي پيش ميرود. شهزاده سعود الفيصل به خبرنگاران گفت که وي فکر نميکند که انتخابات و يا قانون اساسي به تنهايي بتواند عراقيان را بهم نزديک کند وي گفت که اگر عراق دوبخش به شعييان و سني ها تجزيه شود ، کشور هاي ديگر را نيز در منطقه درين معضله دخيل خواهد ساخت

XS
SM
MD
LG