لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است رهبر فلسطيني ها ماه آينده با رئيس جمهور بش ملاقات کند


مامورين امريکايي ميگويند محمود عباس رهبر حاکميت فلسطين ماه آينده درقصر سفيد با رئيس جمهور بش ملاقات خواهد کرد تا متعاقب خروج اسرائيل از باريکۀ غزه عمليۀ صلح شرق ميانه را دنبال نمايد. مامورين ميگويند اين جلسه بين محمود عباس ورئيس جمهور جادج بش براي روز بيستم ماه اکتبر تقسيم اوقات شده است . هنوز فوراً واضح نيست که آيا تاريخ اين ملاقات قبل ويا بعد از موج جديد خشونتها بين اسرائيل وفلسطيني در باريکۀ غزه در روز هاي آخر هفته گذشته ، تعين شده است . عباس به آژانس خبر رساني فرانسوي در قاهره گفته که از سفر به واشنگتن براي جلب کمک رئيس جمهور بش در متوقف ساختن عمليات نظامي اسرائيل استفاده خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG