لینک های دسترسی

قرار است رهبر فلسطيني ها ماه آينده با رئيس جمهور بش ملاقات کند


مامورين امريکايي ميگويند محمود عباس رهبر حاکميت فلسطين ماه آينده درقصر سفيد با رئيس جمهور بش ملاقات خواهد کرد تا متعاقب خروج اسرائيل از باريکۀ غزه عمليۀ صلح شرق ميانه را دنبال نمايد. مامورين ميگويند اين جلسه بين محمود عباس ورئيس جمهور جادج بش براي روز بيستم ماه اکتبر تقسيم اوقات شده است . هنوز فوراً واضح نيست که آيا تاريخ اين ملاقات قبل ويا بعد از موج جديد خشونتها بين اسرائيل وفلسطيني در باريکۀ غزه در روز هاي آخر هفته گذشته ، تعين شده است . عباس به آژانس خبر رساني فرانسوي در قاهره گفته که از سفر به واشنگتن براي جلب کمک رئيس جمهور بش در متوقف ساختن عمليات نظامي اسرائيل استفاده خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG