لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان مساعي خيريۀ کمک رساني به مصيبت رسيدگان زلزله را در حالي شدت بخشيده که وزير خارجۀ امريکا وعده کمک نموده است


عملۀ نجات پاکستان مساعي شانرا براي انتقال مواد امداد به مناطق زلزله زده درحالي شدت بخشيده اند که خانم کاندليزا رايس وزير خارجۀ امريکا وعدۀ کمک بيشتر را به آن کشور نموده است . رايس گفت واشنگتن در پهلوي جامعۀ بين المللي در مساعي بازسازي پاکستان نيز کمک خواهد کرد. وي طي يک کنفرانس مطبوعاتي با شوکت عزيز صدراعظم پاکستان گفت که ايالات متحده در اين وقت ضرورت نه تنها امروز بلکه در آينده نيز در پهلوي پاکستان خواهد ايستاد. خانم رايس در اين سفر مختصر، همچنان با پرويزمشرف رئيس جمهور پاکستان ملاقات نمود. مامورين پاکستاني گفته اند که حدود ۵۰ هزار عسکر را در سرتاسر مناطق آسيب ديده جهت کمک براي نجات يافتگان زلزلۀ روز شنبه به شدت هفت اعشاريه شش بمقياس رکتر تعبيه کرده است. در اين واقعه بيش از ۲۳ هزار نفر هلاک شده است. صد ها هزار نفر ديگر در قرا وقصبات دور افتادۀ شمال پاکستان مجبور شده اند تا در جريان چند روز گذشته ، بدون غذا، آب و سايرضروريات اساسي در هواي آزاد بسر ببرند. هزاران نفر ديگراز شهر مظفر آباد مرکز کشمير تحت ادارۀ پاکستان يعني جايي که مرکز زلزلۀ اخير بود، فرار کرده اند. مامورين ميگويند مجموع تلفات در آن سوي خط کنترول، يعني در کمشير تحت کنترول هند، به بيش از ۱۴۰۰ نفر بلند رفته است. يک مامور ارشد منطقوي ميگويد، بيش از ۴۰ هزار منزل در دو محلۀ سرحدي نزديک به مرکز زلزلۀ روز شنبه ، تخريب شده است. قواي نظامي هند مساعي خيريۀ نجات را که روز سه شنبه بخاطر هواي نامساعد متوقف گرديده بود، ازسر گرفته است .

XS
SM
MD
LG