لینک های دسترسی

يک کارمند ماليزيائي ملل متحد باتهام قاچاق ترياک در افغانستان دستگير شد


پوليس در کابل يک ماليزيائي را که براي ملل متحد کار ميکند باتهام قاچاق ترياک بخارج ، توقيف کرد.

امين الله خان ، قوماندان پوليس ميدان هوائي کابل گفت اين کارمند بعد ازان توقيف شد که مامورين گمرک ميدان هوائي بين المللي کابل از جيب او ۲۰۰ گرام مواد مخدر را پيدا کردند.

يک نطاق ملل متحد توقيف يک رضاکار ماليزيائي را تائيد کرد ولي از ارائۀ جزئيات بيشتر خودداري نمود. در طول ماۀ جاري مقامات افغاني چندين مرد نايجريائي را که ميخواستند شش و نيم کيلو گرام هيروئين را قاچاق ببرند توقيف نمودند.

افغانستان بزرگترين مؤلد ترياک، يعني مواد خامي است که براي توليد هيروئين بکار ميرود. حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان تعهد کرده که توليد غير قانوني خاشخاش را تا سال ۲۰۱۱ از بين ببرد.

2005/10/27 10:15:50 am

XS
SM
MD
LG