لینک های دسترسی

سازمان صحي جهان هشدار ميدهد که احتمال دارد در چين وقايع بيشتر انفلونزاي پرندگان ظهور کند


سازمان صحي جهان هشدار ميدهد که احتمال دارد يک تعداد بيشتر مردم بمرض انفلونزاي پرندگان مصاب گردند. اين هشدار به تعقيب تائيد اولين دو واقعۀ ويروس مهلک بالقوۀ H5N1 توسط حکومت چين صورت گرفت. نمايندۀ سازمان صحي جهان امروز در چين گفت از مساعي حکومت در جهت مبارزه با مرض راضيست ولي آن کشور هنوز هم با چالش هاي بزرگي مقابل است. او خاطر نشان ساخت که اکثريت ۱۴ مليارد مرغ خانگي چين در حويلي هاي مردم نگهداري ميشود. وسايل نشراتي دولتي چين امروز از دو واقعۀ ديگر گزارش داد. بيجنگ تعهد کرده که همۀ مرغ ها و ساير پرندگان اهلي را عليۀ انفلونزاي پرندگان واکسين ميکند. در عين زمان، وزارت صحيۀ اندونيزيا ميگويد دو زن جوان هفتۀ گذشته از اثر مرض انفلونزاي پرندگان هلاک شدند. ويروس نوع H5N1 از سال ۲۰۰۳ تا بحال بيش از ۶۰ نفر را در آسيا هلاک ساخته است. دانشمندان بيم دارند که ممکن است اين نوع ويروس تحول نموده و قابليت سرايت از انسان به انسان را پيدا نمايد.

XS
SM
MD
LG