لینک های دسترسی

کوفي انان از مناطق زلزله زدۀ کشمير پاکستان ديدن کرد


کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد هشدار داده است که مساعي بازسازي بعد از زلزله در پاکستان يک وظيفۀ عظيم است و از جامعۀ جهاني بخاطر پاسخ ناکافي شان انتقاد کرد. کوفي انان حين ديدار با فاميل هائي که در منطقۀ زلزله زده در خيمه ها زندگي ميکنند گفت بروز شنبه در کنفرانس کمک دهندگان در اسلام آباد تقاضاي خود رابراي کمک بيشتر تکرار خواهد کرد. کوفي انان امروز به تعقيب ملاقات با پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان توسط هليکوپتر از مناطق زلزله زده ديدن نمود. همچنان ديروز کوفي انان خواستار کمک بين المللي به صدها هزار مصيبت رسيدۀ زلزلۀ هشتم اکتوبر گرديد. آن زلزله باعث هلاکت بيش از ۷۳ هزار نفر در پاکستان و ۱۳۰۰ نفر در کشمير هند شد. پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان گفته است که مطمئن است کنفرانس کمک دهندگان در قسمت جلب وجوۀ بيشتر کمک خواهد کرد ولي عليۀ توقعات بيحد هشدار داد.

XS
SM
MD
LG