لینک های دسترسی

اختطاف يک انجنيير هندي در افغانستان توسط طالبان


مامورين در افغانستان ميگويند ، جنگجويان مظنون طالب يک تن هندي و سه تن از افغانها را در ساحات جنوبي افغانستان اختطاف کرده اند.

شورشيان طالب ادعاي مسئوليت اين اختطافان را نموده اند. آژانس خبري فرانسه از يک شخصي که مدعي است سخنگوي طالبان ميباشد نقل قول کرده و ميگويد اگر شرکت تعميراتي هندي ، افغانستان را ترک نگويد ، انجنير هندي را بقتل خواهند رساند.

وزارت خارجه هند اختطاف انجنير هندي رامحکوم کرده و خواستار رهائي فوري همه اختطاف شدگان شده است. مقامات ميگويند اين چهار نفر بروز شنبه در ولايت جنوب غربي نيم روز ، بزور از موتر شان برون کشيده شدند. مامورين افغان ميگويند انجنير تبعه هند و مامور يک پروژه جاده سازي بود که ذريعه حکومت هند تمويل ميگردد.

دو تن ديگر از اختطاف شدگان ، محافظين امنيتي بودند و شخص سومي رانندۀ افغان بود. اين اختطاف ها تازه ترين در نوع اش در يک شماري از اختطاف ها در جنوب افغانستان و مصادف به هنگامي است که سطح خشونت و شدت عمل در افغانستان ، رو به ازياد نهاده است.

يک انجنير برتانوي و ترجمان افغان او در اواخر ماه آگست اختطاف شده و بعداً بقتل رسانيده شدند . اجساد آنها چندروز بعد تر يافت شد.

XS
SM
MD
LG