لینک های دسترسی

خنثي ساختن طرح پلان قتل قاضي محاکمۀ صدام حسين


پليس عراق ميگويد يک دسته حداقل هشت نفري اعراب سني مذهب را بازداشت کرده که طبق ادعا قتل يک قاضي اي را که دوسيه محاکماتي عليه صدام حسين را ترتيب ميدهد ، طرح ريزي کرده بودند . مامورين پليس عراق ميگويند اين افراد بروز شنبه طي يک يورش صبح هنگام بر يک منزل در «کرکوک » واقع در شمال عراق دستگير شدند . بازداشت اين افراد دو روز قبل از ، ازسرگيري محاکمه صدام حسين و همکا ران نزديک اش بعد از يک وقفۀ پنج هفته اي بعمل آمده است . انتظار ميرود مدعي العموم ها بروز دوشنبه اولين دسته از شهود را در محکمه احضار کنند . انتظار مي رود شهود راجع به مرگ بيش از ۱۴۰ تن ازدهاتيان شيعه بدنبال حادثه سوقصد عليه صدام حسين در شهرک « دوجيل» در سال ۱۹۸۲ شهادت دهند . و در يک رويداد جداگانه ، اياد علوي، صدراعظم سابق عراق به روزنامه برتانوي « ده آبزرور» طي يک مصاحبه، که امروز بنشر رسيده گفته است که تخلفات ا ز حقوق بشر در عراق امروز ، اگر بدتر اززمان قدرتمندي صدام نباشد ، به همان اندازه دروضع بد قراردارد .

XS
SM
MD
LG