لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات کمشنر عالي امور پناه گزينان ملل متحد در ارتباط به کمک با مهاجرين افغان در ايران


اژانس خبر رساني ارنا ، در گزارشي از از قول انتونيو گوتيرز ،کمشنر عالي ملل متحد در امور پناه گزينان مي نويسد که ايران با مهاجرين افغان روش سخاوتمندانه دارد.

اژانس به ادامه مي نويسد: کمشنر عالي امور پناه گزينان ملل متحد روز يکشنبه ضمن ملاقات با مصطفي پور محمدي ، وزير داخله ايران گفت اداره امور مهاجرين ايران ،با مهاجرين افغان روش بسيار سخاوتمندانه دارد و از انها به خوبي وارسي ميکند. به اساس اظهارات اداره رسانه هاي خبري وزارت داخله ايران، گوتيرز در جريان يک ملاقات به نقشي اشاره کرده است که ايران در کمک با مهاجرين افغان ايفا ميکند و خدماتي را براي انها فراهم ميدارد.

وي علاوه نموده که مقصد سفر وي به منطقه ان بود تا ايران راتشويق کند که در عمليه پروگرام هاي انکشافي افغانستان نقش فعالتر بگيرد ، تا وسيله مناسب عودت مهاجرين به کشور شان فراهم گردد. کمشنر عالي امور پناه گزينان ملل متحد که ازتجارب طولاني خدمت بحيث صدراعظم سابق پرتگال برخور دار بوده و همچنان به صفت کمشنر اتحاديه اروپا کار کرده است ، تاکيد نمود که به مقايسه مساعي وسيع حکومت ايران در طول چند دهه گذشته در کمک با مهاجرين افغان ، نقش کمشنري عالي ملل متحد در امور پناه گزينان بسيار محدود بوده است.

وي در عين حال ، تکرار نمود که اداره کمشنري ملل متحد در امور پناه گزينان مانند گذشته ، حاضر است با حکومت ايران و مامورين وزارت داخله انکشور به مذاکراتي بنشيند که هدف ان ازميان بردن نگراني هاي مهاجرين افغان در مورد فقدان توجه به وضع انها مي باشد.

کمشنرعالي امور پناه گزينان ملل متحد همچنان با منهوچير مقتي ،وزير خارجه ايران روي کمک هاي بشر دوستانه به مهاجرين خارجي مذاکره نمود. وي بنوبه خود متقي را در باره وضع مهاجرين سراسر جهان و منطقه در جريان گذاشت و از کمک بشر دوستانه موثر جمهوريت اسلامي ايران با مهاجرين افغان و عراق ابراز قدر داني نمو.

همچنان يک منبع خبري ايران از لندن گزارش ميدهد که اولين نمايشگاه محصولات و خدمات ايران در افغانستان، بتاريخ هفتم ماه دسمبر در شهر هرات افتتاح خواهد شد. اين نمايشگاه که پنج روز دوام خواهد کرد از طرف شرکت نمايشگا هاي بين المللي مشهد به همکاري سازمان انکشاف و ترويج تجارت ايران ترتيب شده است.

در اين نمايشگاه تازه ترين پيشرفت هاي ايران در توليد مواد ساختماني ،صنابع توليد غذا،منسوجات ،صنايع پترو شيمي و برق به نمايش گذاشته خواهد شد. ضمنا روز انديپندت برتانيه گزارش ميدهد که دو صاحبمنصب نظامي امريکا که سوزانيدن اجساد دو شورشي مظنون طالبان رادر افغانستان هدايت داده بودند ، مورد توبيخ و سرزنش قرار خواهند گرفت.

روز نامه از قول جنرال جيسن کاميا،قوماندان قواي ائتلاف علاوه ميدارد که اجساد سوزانيده شد،زيرا در گرماي شديد، فاسد شده بود.اما جنرال امريکائي اذعان نمود که بي خبري وعدم معلومات در باره عقايد ديني و نورم هاي کلتوري در زمينه دخيل بوده است زيرا در اسلام سوزانيدن جسد منع است.

جنرال امريکائي گفت در نتيجه تحقيقات معلوم شد، اين کار به مقصد بي حرمتي به اجساد نبوده ،بلکه روي دلايل صحي،اجساد از بين برده شد.

XS
SM
MD
LG