لینک های دسترسی

وزير خارجۀ ايران از ترکيه باز ديد ميکند


منوچهر متقي وزير خارجۀ ايران براي انجام يک سلسلۀ مذاکرات وسيع با مقامات ترکيه وارد انقره شد. متقي گفت هردو کشور نقش قابل توجهي در شرق ميانه اايفا ميکنند و منافع مشترک و نگراني هاي مشترک بشمول وضع در عراق را دارند. در جريان بازديد از تريکه متقي درنظر دارد تا با احمد نجت سيزر رئيس جمهور ، عبدالله گل وزير خارجه و رجب طيب اردوان صدراعظم ترکيه ملاقات ومذاکرات نمايد. متقي قبل از اين پست بحيث سفير ايران در ترکيه ايفاي وظيفه ميکرد.

XS
SM
MD
LG