لینک های دسترسی

در تصادمات تندروان پاکستاني۱۵ تن کشته شده اند


مقامات در شمالغرب پاکستان ميگويند که حد اقل ۱۵ تن در جريان دو روز تصادمات بين تندروان اسلامي و راهزنان محلي کشته شده اند مامورين محل ميگويند که جنگ بروز سه شنبه در نزديکي ميرانشاه در مرکز اداري منطقه نيمه خودمختار وزيرستان شمالي همسرحد با افغانستان رخ داد مامورين ميگويند که تندروان بر راهزناني حمله کردند که ازموتر هاييکه عبور ميکردند پول ميگرفتند . درين حمله ده راهزن و پنج تندر در تبادله آتش کشته شدند شاهدان اظهار ميدارند که تندروان اجساد مجرمين را از پايه هاي برق آويزان کردند دريک انکشاف ديگر در جنوب وزيرستان چهار عظو واحد پارلماني پاکستان مفقودالاثر هستند و بيم ان ميرود که اختطاف شده باشند مامورين استخباراتي ميگويند که دو تن از مفقود شدگان ديده شده اند که بزور سوار يک موتر در نزديکي وانه شهر عمده انمنطقه گردانيده شده اند

XS
SM
MD
LG