لینک های دسترسی

Breaking News

مواصلت غير مترقيه ريچرد چيني ، معاون رئيس جمهور ايالات متحده به عراق


ريچارد چيني ، معاون رئيس جمهور ايالات متحده بروز يکشنبه بطورغير مترقبه وارد عراق شده و انتخابات پارلمانئ هفتۀ گذشتۀ عراق را يک مرحلۀ مهم در تاريخ مردم آنکشور خواند.

چيني با مقامات ارشد امريکائي و عراقي ، به شمول جلال طلباني ، ريس جمهور عراق که از امريکا بخاطر مساعي اش در آزاد ساختن مردم عراق ستايش کرد ، ملاقات نمود. چيني همچنان با عساکر امريکائي در نزديک بغداد صحبت کرده و گفت توقع دارد سال آينده ، برخي از عساکر به کشور باز گردند.

قرار است ريس جمهور بش امشب در واشنگتن خطابۀ بزرگي را درمورد عراق ايراد نمايد. در عين حال ، يک باستان شناس جرمني که سه هفته قبل در شمال غرب عراق اختطاف شده بود ، آزاد شده است.

وزير خارجۀ جرمني گفته است خانم آزاد شده که سوزان اوستاف نام دارد ، در سفارت جرمني به بغداد انتقال داده شده است. او ميگويد توقع ميرود اختطاف کنندگان ، موتران اين خانم را که همرايش يکجا اختطاف گرديده بود ، نيز رها سازند.

XS
SM
MD
LG