لینک های دسترسی

عساکر اسرائيلي سه تندرو را در کرانۀ غربي رود اردن بقتل رسانيدند.


عساکر اسرائيلي سه تندرو مظنون فلسطيني را در کرانۀ غربي رود اردن بتقل رسانيدند. شاهدان عيني ميگويند عساکر اسرائيلي امروز به شهرک نابلس داخل شده وبر عمراتي گلوله باري کردند که فکر ميشد تندروان دران پنهان شده بودند.

اسرائيل ميگويد عساکر آن کشور در تعقيب تندروان بودند و سه تندرو را که کوشش کردند فرار نمايند هدف گلوله قرار دادند. چند ساعت بعدتر، تندروان در باريکۀ غزه بر يک پايگاۀ نظامي اسرائيل راکت شليک کرده، پنج عسکر را مجروح ساختند.

مامورين نظامي اسرائيل ميگويند عساکر با آتش توپخانه بر مزارعي پاسخ دادند که راکت تندروان ازانجا بر اسرائيل شليک شده بود. مامورين صحي فلسطيني ميگويند دران حمله يک مرد فلسطيني کشته شد.

در يک واقعۀ جداگانه، يک محکمۀ اسرائيل امروز يک زن اسرائيلي را بعد ازان به سه سال زندان محکوم کرد که به همکاري با تندوران فلسطيني اعتراف کرد.

XS
SM
MD
LG