لینک های دسترسی

بلير خروج عساکر برتانوي را از عراق به آماده بودن قواي عراقي ارتباط ميدهد


توني بلير، صدراعظم برتانيه بعساکر برتانوي در عراق گفته است وقتي قواي عراقي قادر شود امنيت خود را اداره کند، عساکر برتانوي ميتوانند، بوطن بازگردند. توني بلير امروز در جريان يک سفر غير مترقبه بمنطقۀ تحت کنترول برتانيه در جنوب عراق، در بصره صحبت ميکرد. او درانجا بعساکر برتانوي گفت آنها در قسمت مصون ساختن آن کشور و جهان عليۀ دهشت افگني کمک ميکنند. او براي خروج عساکر برتانوي تقسيم اوقات مشخصي ارائه نکرد. توني بلير قبل ازان با مامورين نظامي برتانيه و ايالات متحده ملاقات کرد تا وضع امنيتي را در عراق در قبال انتخابات پارلماني هفتۀ گذشته مورد بحث قرار دهد. کازميرز کارچينکيويچ، صدراعظم پولند نيز امروز بدون اطلاع قبلي از عراق ديدن کرد تا به ۱۴۰۰ عسکر پولندي در عراق عيد ميلاد مسيح را تبريک بگويد. ترايان بسيسکو، رئيس جمهور رومانيه بروز چهارشنبه از عراق ديدن نمود.

XS
SM
MD
LG