لینک های دسترسی

سازمان صحي جهان هنوز در انتظار نمونه هاي انفلوانزاي پرندگان از چين است


سازمان صحي جهان هنوز در انتظار تسليمي نمونه هاي انساج پرندگان مصاب به مرض انفلوانزاي پرندگاان از چين ميباشد.

مامورين سازمان صحي جهان ميگويند دريافت اطلاعات در بارۀ ۲۶ واقعۀ گزارش شدۀ شيوع انفلوانزاي پرندگان در سال جاري در طرح فورمول واکسين موثر و ساير اقدامات وقايوي کمک خواهد کرد.

چين در بارۀ اينکه چرا نمونه هاي انساج پرندگان را براي موسسۀ صحي جهان نفرستاده هيچ توضيح روشني ارائه ننموده است . چين گانگ سخنگوي وزارت خارجۀ چين روز سه شنبه به خبر نگاران گفت که چين معتقد است در رسيدگي به تهديد انفلوانزاي پرندگان بهمکاري بين المللي ضرورت است.

شگيرو اومي رئيس منطقوي سازمان صحي جهان ميگويد ، آزمايش نمونه هاي انساج ريسرچ کنندگان را قادر خواهد ساخت تا بدانند که چه عاملي باعث تحول ويروس اين مرض خواهد شد. اين امر در توليد يک واکسين موثر جهت جلوگيري از سرايت اين مرض اهميت فوق العاده دارد.

بروز سه شنبه ترکيه و رومانيه واقعات جديد انفلوانزاي پرندگان را اعلام داشتند.

XS
SM
MD
LG