لینک های دسترسی

Breaking News

محاكمۀ صدام حسين تا روز يکشنبه به تعويق انداخته شد


محاكمۀ صدام حسين رهبر مخلوع عراق و هفت همکار او که قراربود امروز سه شنبه از سر گرفته شود تا روز يکشنبه به تعويق انداخته شد.

رايد جوهي يک نطاق محکمه به خبرنگاران گفت که محکمه تصميم گرفت تا جلسۀ استماعيه را بخاطري به تعويق بياندازد که شاهدان نتوانستند در محکمه حضور يابند.

ژورنالستان ساعات متوالي انتظار کشيدند تا اين جلسه داير شود.

بروز دوشنبه محکمه روف رشيد عبدالرحمن را که يک کرد است بطور موقتي بعوض قاضي که بعد از انتقادات درمورد روش محاکمه اش استعفي نمود، تعين کرد.

در واقعات خشونت در عراق ، افراد مسلح دو انجنير آلماني را از يک تصفيه خانۀ نفت در شهر بايي جي در شمال بغداد اختطاف کردند.

XS
SM
MD
LG