لینک های دسترسی

سقوط يک طيارۀ نظامي در جنوب سودان


مقامات سوداني ميگويند يک طيارۀ نظامي در جنوب سودان سقوط نموده و از اثر آن همه ۲۰ سرنشين آن طياره هلاک گرديده اند.

يک نطاق نظامي ميگويد ، تير جلو اين طياره در هنگام فرود در شهر آوييل ، انفجار نموده و باعث سرنگونئ طياره گرديده است.

مقامات ميگويند ، از اثر اين حادثه ، همه ۲۰ عسکر و عملۀ اين طياره هلاک گرديدند. در مورد واقعه هنوز معلونات بيشتري در دست نيست.

XS
SM
MD
LG