لینک های دسترسی

برخي از فلم هاي کانديد در جوايز اوسکار سال ۲۰۰۶


اکادمئ علوم و هنرهاي امريکا ، بروز دو شنبه هفتۀ جاري ، به افتخار فلم هاي که براي جوايز اوسکار پيشنهاد شده اند ، محفلي را داير کرده بود که براي هنرمندان هاليوود زمينۀ را مساعد ساخت تا در مورد فلم ها و جوايز اوسکار صحبت هاي داشته باشند.

براي دريافت جوايز سالانۀ اوسکار امسال بيش از صد فلم پيشکش گرديده است. ولي ازين صد فلم ، صرف ۲۴ آن انتخاب شده و به دريافت اوسکار موفق خواهند شد.

تيرينس هاورد ، کانديد نقشي در فلم هسل اند فلو ميگويد ، هاليوود جوايز زيادي دارد ، ولي جوايز اوسکار از بزرگرتين آن است.

او ميگويد "اوسکار خواب و خيالي است که باور کردنش هراسي را در شخص پديد مياورد. ولي باز هم ، در اختفاي اطاق تاريک خود خوابش را ميبينيم و منتظرش ميمانيم."

اوسکار امسال شامل چندين فلم جنجال بر انگيز نيز ميباشد است. چنانچه فلم ترانزامريکا ، در مورد مرديست که زريعۀ عمليۀ جراحي ميخواهد جنيست خود را تغيير دهد.

همچنان چارليز تيرون ، کانديد ديگر بهترين هنر پيشۀ سال در فلم نورت کونتري ، نقش مادري را بازي کرده است که شوهر عصبي و زشت خود را رها کرده و در کارخانۀ استخراج آهن کار ميگيرد. او ميگويد فلم هاي چون نورت کونتري مسايل جدئ روز را باز گو مينمايند.

او ميگويد: "در حلب حاضر ، وضع جهان چنين است. بحيث فلم سازان ، اين وظيفه ماست تا وقايع جهان را در فلم ها منعکس بسازيم."

جوايز اوسکار توسط اکادمئ هنر و علوم امريکا پيشکش شده و فلم هاي انتخاب شده براي اوسکار در پنجم ماه مارچ اعلام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG