لینک های دسترسی

احتجاج عليه نشر کارتون هاي پيامبر اسلام  در کراچي


در شهرکراچي بزرگترين شهر پاکستان بيش از ده هزار نفر عليه نشر کارتون هاي جنجال برانگيز پيامبر اسلام احتجاج کردند .

مظاهره کنندگان ، که شعار هاي ضدامريکا و اروپا ميدادند ، امروز يکشنبه در شهرراه پيمائي کرده واين کارتون ها را که بار اول در دنمارک چاپ شد ، تقبيح کردند .

قبل بر آن ، پليس در شهر لاهور تظاهراتي را مانع شد که ذريعه مجلس عمل متحده سازمان داده شده بود . پليس قاضي حسين احمد رئيس اين اتحاديه و ده ها تن ييگربشمول عمران خان کرکت باز مشهور را که اينک يک سياستمدارشده، بازداشت نمود .

مقامات اسلام آباد همچنان منشي عمومي اتحاديه از بالا شدن بيک طياره که به عزم لاهور پرواز مي کرد و ميخواست رهبري جمعيت مظاهره کنندگان را بدوش گيرد ، مانع شد .

پاکستان راه پيمائي هاي احتجاجيه را به تعقيب احتجاجات خشونت بار هته قبل منع کرد که درآن دو تن هلاک شدند . رهبران بنياد گراي اسلامي گفت از اين مانعت سرپيچي خواهند کرد و احتجاجات مزيد را براه خواهند انداخت .

XS
SM
MD
LG