لینک های دسترسی

هند جستجو براي دو مظنون بم گزاري بنارس را تشديد کرد


مقامات هند جستجوي شان را براي دو مظنون در بم گزاري روز سه شنبه در شهر شمالي بنارس، تشديد کرده اند. دران بم گزاري ۲۰ نفر هلاک شدند.

آنها در ايالت اتار پرديش و ساير نقاط هند تصاوير دو نفر را توزيع کرده و براي اطلاعاتي که بدستگيري آنها منجر شود ۱۰۰ هزار کلدار جايزه تعيين کرده اند.

اين تصاوير باساس بيانات شاهدان عيني رسم شده بود که ادعا کردند اين مردها را ديدند در يک بازار بم هائي را تعبيه کردند که منفجر نشد و پوليس آنرا متعاقباً خنثي ساخت.

لشکر قهار، که يک گروۀ ناشناس کشميري است مسؤليت بم گزاري را ادعا کرد ولي پوليس اين ادعا را رد کرده گفت بمنظور گم کردن رد پاي مرتکبين اصلي صورت گرفته است. پوليس ميگويد سؤ ظن دارد يکي از دو گروۀ عمدۀ کشميري مقيم پاکستان بنام هاي جيش محمد و لشکر طيبه دخيل بودند و براي اثبات آن مدارک جمع آوري ميکند.

XS
SM
MD
LG