لینک های دسترسی

Breaking News

سوقصد عليه عساکر فرانسوي درافغانستان


مقامات افغاني ميگويند يک بم گزار انتحاري امروز يکشنبه هنگامي به قتل رسيد که عراده حامل بم خودرا درنزديکي يک قافله از عراده هاي عساکر فرانسوي در جنوب افغانستان منفجرساخت .

مامورين ميگويند اين حمله در سپيين بولدک واقع در نزديک سرحد ولايت قندهار با پاکستان بعمل آمد .

مامورين افغاني ميگويند حد اقل دو تن ازافراد پليس و دو تن از تندروان امروز يکشنبه طي يک حمله شورشيان مظنون طالب در ولسوالي ميوند ولايت قندهار کشته شدند .

يوسف ستانيزي سخنگوي وزارت دخله ميگويد چهار تن ازافراد پليس بعد ازاين تصادم مفقود شده اند .. اوگفت جنگ وقتي شروع شد که شورشيان طالب بريک پوسسته پليس حمه کردند .

اين حمله در عين ناحيه يعني در جائي صورت گرفت که ۹ تن از افراد پليس بروز جمعه در يک انفجاربم تعبيه شده کنار جاده کشته شدند . انفجار وقتي واقع شد که افراد پليس اجساد مقدونيائي هاي اختطاف شده را ، که يک هفته قبل ذريعه شورشيان مظنون طالب کشته شدند ، حمل مي کردند .

XS
SM
MD
LG