لینک های دسترسی

Breaking News

موافقه احزاب سياسي و شورشيان نيپال به مخالفت با شاه آن کشور


احزاب پيشگام وشورشيان ماويست نيپال امروز يکشنبه گفتند موافقه کرده اند تا در جهت مخالفت با حکمراني مطلقه شاه گيانندرا در آن کشور هماليائي ، همکاري کنند .

در بيانيه که در پايان مذاکرت بين دو طرف انتشار يافت، طرفين خواهان يک اعتصاب عمومي چهارروزه ، سر از تاريخ ۶ اپريل شدند . بياينه همچنان خواستنار يک مظاهره مردم در احتجاج بمقابل شاه به تاريخ ۸ اپريل شدند .

احزاب پيشگام سياسي نيپال در مخالفت با شاه گيانندرا ، که حکومت آن کشور را دراوايل سال گذشته لغو کرد و بر آزادي هاي مدني مردم قيودي را وضع و تحميل کرد، با شورشيان مائويست داخل يک پيمان ضعيف شده اند .

شاه نيپال گفته است براي جلوگيري از شورش و قيام ماويست ها ، که از سال ۱۹۹۶ ببعد باعث هلاکت ۱۳ هزار نفر شده اند ، لازم بود اين اقدامات بعمل آيد . در عين حال احزاب سياسي نيپال از شورشيان تقاضا کرده اند راه بندان يک شاهراه را ، که حمل ونقل در سرتاسر نيپال را فلج ساخته است ، خاتمه دهند .

شورشيان ماويست ميخواهند درعوض نظام شاهي يک حکومت کمونستي را در نيپال برقرارسازند .

XS
SM
MD
LG