لینک های دسترسی

کرزي: مساعي ضد دهشت افگني همکاري بيشتر را ايجاب ميکند


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان خواستار همکاري بيشتر بين المللي در جنگ عليۀ دهشت افگني شده است.

حامد کرزي به اشتراک کنندگان کنفرانسي در ترکيه گفت دهشت افگني بدترين تهديد در جهان امروز است. او در محضر نمايندگان بيش از ۸۰ کشور در کنفرانسي در ترکيه گفت جنگ عليۀ دهشت افگني پيروز نخواهد شد مگر اينکه همۀ کشورها دست بهم بدهند.

او همچنان اصطلاح دهشت افگني اسلامي را که وسايل نشراتي بکار ميبرد رد نموده گفت دهشت افگني دين و مذهب ندارد.

اين کنفرانس که فردا نيز ادامه خواهد داشت، در حالي داير شده که تشنج بين افغانستان و پاکستان روي خشونت ها در سرحد مشترک شان که گمان ميرود اسامه بن لادن درانجا پنهان شده باشد، در حال افزايش است.

جنرال پيتر پيس رئيس لوي درستيزهاي قواي مسلح ايالات متحده در جملۀ شخصيت هائي است که درين اجتماع دو روزه بيانيه ايراد ميکنند.


XS
SM
MD
LG