لینک های دسترسی

بعداز انفجارات در سري لانکا قيود برگشت وگزار نافذ شده است


سريلانکا قيود برگشت گزار را براي يک مدت نامعلوم در تيرين کومالي شهر شمال شرقي انکشور به تعقيب انفجاراتي نافذ کرده است که در اثر ان ۱۳ نفر به شمول دو تن از افراد پوليس کشته شدند

مقامات محلي ميگويند که دو تن از مامورين پوليس وقتي کشته شدنند که موتر حامل شان با يک ماين زميني اصابت کرد مقامات شورشيان تاميل را مسوول حمله ميدانند

ساعاتي بعد يک انفجار ديگر در بازار ترکاري فروشي باعث هلاکت يازده تن از افراد ملکي گرديده و يک تعداد زياد ديگر را زخمي ساخت . شاهدان ميگويند که اين انفجار چندين دکان را تخريب نمود و تشدد بعد از انفجارات مشتعل گرديد که چندين دکان ديگر طعمه حريق شد

ناظرين اروپايي که آتش بس چهار ساله را بين حکومت و شورشيان نظارت ميکنند در مورد افزايش تشدد ابراز نگراني کرده ميگويند چنين بنظر ميايد که اوضاع از کنترول خارج ميگردد

شورشيان تاميل و حکومت سري لانکا براي مذاکرات بتاريخ ۱۹ اپريل در ژنيو که دومين جلسه که اخرين دور مذاکرات صلح است جمع ميشودند

XS
SM
MD
LG