لینک های دسترسی

Breaking News

بعداز انفجارات در سري لانکا قيود برگشت وگزار نافذ شده است


سريلانکا قيود برگشت گزار را براي يک مدت نامعلوم در تيرين کومالي شهر شمال شرقي انکشور به تعقيب انفجاراتي نافذ کرده است که در اثر ان ۱۳ نفر به شمول دو تن از افراد پوليس کشته شدند

مقامات محلي ميگويند که دو تن از مامورين پوليس وقتي کشته شدنند که موتر حامل شان با يک ماين زميني اصابت کرد مقامات شورشيان تاميل را مسوول حمله ميدانند

ساعاتي بعد يک انفجار ديگر در بازار ترکاري فروشي باعث هلاکت يازده تن از افراد ملکي گرديده و يک تعداد زياد ديگر را زخمي ساخت . شاهدان ميگويند که اين انفجار چندين دکان را تخريب نمود و تشدد بعد از انفجارات مشتعل گرديد که چندين دکان ديگر طعمه حريق شد

ناظرين اروپايي که آتش بس چهار ساله را بين حکومت و شورشيان نظارت ميکنند در مورد افزايش تشدد ابراز نگراني کرده ميگويند چنين بنظر ميايد که اوضاع از کنترول خارج ميگردد

شورشيان تاميل و حکومت سري لانکا براي مذاکرات بتاريخ ۱۹ اپريل در ژنيو که دومين جلسه که اخرين دور مذاکرات صلح است جمع ميشودند

XS
SM
MD
LG