لینک های دسترسی

تعداد تلفات در انفجار بم در کراچي به ۵۷ تن رسيده است 


بيش از پنجاه هزار از عزاداران امروز در مراسم دفن سه تن از رهبران مسلمانان سني مذهب که دريک بم گزاري انتحاري کشته شدند، در شهر کراچي پاکستان شرکت نمودند.

عساکر اردوي پاکستان براي مقابله با جوانان مظاهره کننده بس ها، موتر ها وتاير ها را در جاده ها به آتش کشيدند، در شهر مستقر گرديده است. اين جوانان زماني آشوب را آغاز نمودند که انفجاريک بم بروز سه شنبه ۵۷ تن را بقتل رسانيده و در حدود ۱۰۰ نفرديگر را مجروح ساخت. کسي ادعاي مسؤوليت ننموده است.

شوکت عزيز صدراعظم پاکستان براي آرام ساختن اوضاع از کراچي ديدن نموده و با رهبران مسلمانان سني مذهب ملاقات کرد. وي تعهد نمود که مقصرين را بپاي ميز عدالت ميکشاند.

دو بم در روزميلاد پيامبر اسلام زماني منفجر گرديد که هزاران تن از مسلمانان در مراسم دسته جمعي يابود ازين روز شرکت نموده بودند.

پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان بم گزاري را محکوم نموده دستور تشديد تدابير امنيتي را در ساحات مذهبي صادر نمود.


XS
SM
MD
LG