لینک های دسترسی

حد اقل چهار نفر در اثر آشوب ها در شهر بنگلورهند کشته شده اند


حد اقل چهار نفر در اثر آشوب ها در مراسم سوزانيدن راجکمار، يک ستارۀ فلم در شهر بنگلورهند نفر کشته شده اند.

پوليس ميگويد يک افسر پوليس توسط جمعيت خشمگين در اثر لت و کوب بقتل رسيد و لا اقل سه تن ديگر در اثر شليک پوليس بر مردم بقتل رسيدند.

گزارش ها حاکيست که علاقمندان خشمگين موتر ها را به آتش کشيده و باپرتاپ سنگ با پوليس زماني زدوخورد نمودند که علاقمندان اين هنرپيشه نتوانستند به جسد وي در ستديوم عمومي اداي احترام نمايند.

راجکمار ۷۷ ساله بروز چهارشنبه در اثر حملۀ قلبي وفات نمود.

اين هنرپيشه در بيش از دوصد فلم بازي نموده است.


XS
SM
MD
LG