لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن چهارنفردر جريان جنگ مسلح در منطقۀ قبايلي پاکستان


مامورين پاکستاني مي گويند چهار نفر درجريان گلوله باري در يک مانع روي جاده در منطقۀ نيمه خود مختار قبايلي وزيرستان شمالي همسرحد با افغانستان کشته شده اند.

مامورين محلي گويند که اين جنگ مسلح امروز يکشنبه وقتي بوقوع پيوست که راکبين يک موترکه در خارج شهر ميرانشاه بسوي يک نقطۀ تفتيش نزديک شد نخواستند تا تفتيش شوند.

سه حمله کننده ويک عسکر پاکستاني در اين آتشباري کشته شدند. اين جنگ يکروز بعد از آنکه قواي امنيتي روز شنبه بسوي يک مخفيگاه تندروان مظنون در جنوب ميرانشاه با استفاده از آتش هاوان حمله کردند صورت مي گيرد. در اثر اين حمله چندين منزل خساره مند شد.

در آشوبهاي ديگر در ايالت نا آرام بلوچستان ، تندروان مظنون پايپ لاين گازي را که به کارخانۀ عمده درمنطقۀ آشوبزدۀ ديره بگتي گاز ميرساند، منفجر ساختند.

تندروان قبايلي ميگويند آنها براي داشتن خود مختاري بيشتر و پول بيشتر منابع طبيعي منطقه جنگ ميکنند.

XS
SM
MD
LG