لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات نماينده ارشد ملل متحد در افغانستان در مورد مناسبات انکشور با پاکستان و ايران


نمايندۀ ارشد ملل متحد در افغانستان ميگويد پاکستان اين ضرورت را درک ميکند که گسترش اسلاميست هاي تندرو طالب بايد متوقف گردد تا جلو بي ثبات ساختن تمام منطقه توسط آنها گرفته شود.

تام کونيگس اين تبصره ها را بعد ازسفرش به اسلام آباد و ملاقات با مامورين پاکستاني انجام داد.

روابط افغانستان با پاکستان در ماه هاي اخيربعد از آن به تيرگي کشيد که کابل، اسلام آباد را متهم نمود که در راستاي توقف تندروان طالب و القاعده ، در ايجاد پايگاه ها درپاکستان و انجام حملات از ماوراي سرحدات اقدامات کافي راانجام نميدهد. پاکستان ميگويد آنکشوربراي مصؤونيت سرحدات در بيرون راندن جنگجويان خارجي هر آنچه در توان دارد، انجام ميدهد.

مامورين ملل متحد همچنان ميگويند تشنجات بين غرب و ايران روي پروگرام ذروي آنکشور نبايد مانع تلاش هاي افغانستان در تقويت روابط آنکشور با ايران و پاکستان گردد.


XS
SM
MD
LG