لینک های دسترسی

Breaking News

مواصلت وزير خارجه ايالات متحده به صوفيه


کانداليزا رائيس وزير خارجه يالات متحده امريکا امروز پنجشنبه براي توقت دو روزه و انجام مذاکرات غير رسمي با همتا هان خود در ناتو وارد صوفيه شد

توقع ميرود وزير خارجه موافقتنامه اي را به امضا برساند که به عساکر ايالات متحده اجازه ميدهد که از پايگاههاي بلغاريه استفاده نماينداعتراض کنندگان در پايتخت بلغاريه عليه اين مواقتنامه مظاهراتي را براه انداختند

فعالين همه پرسي در موضوع را تقاضا نموده اند

XS
SM
MD
LG