لینک های دسترسی

مواصلت وزير خارجه ايالات متحده به صوفيه


کانداليزا رائيس وزير خارجه يالات متحده امريکا امروز پنجشنبه براي توقت دو روزه و انجام مذاکرات غير رسمي با همتا هان خود در ناتو وارد صوفيه شد

توقع ميرود وزير خارجه موافقتنامه اي را به امضا برساند که به عساکر ايالات متحده اجازه ميدهد که از پايگاههاي بلغاريه استفاده نماينداعتراض کنندگان در پايتخت بلغاريه عليه اين مواقتنامه مظاهراتي را براه انداختند

فعالين همه پرسي در موضوع را تقاضا نموده اند

XS
SM
MD
LG