لینک های دسترسی

Breaking News

امريکايي محکوم به شکنجه از زندان افغانستان آزاد شد


يکي از سه تن امريکايي که در افغانستان به جرم شکنجۀ مظنونين افغان در يک عمليات حساس ضد دهشت افگني محکوم شده بود ، دو ماه قبل از معياد معينۀ حبس، آزاد شد.

ادوارد کارابالو ۴۴ ساله ماه جولاي سال ۲۰۰۴ همراه با رهبريک گروه ادعا شدۀ عملياتي ،جانتن ادما ،و برنت بنيت همکار ديگر خود ، باز داشت شد .

در ماه سپتمبر سال ۲۰۰۴ يک محکمه در کابل کارابالو را به هشت سال حبس محکوم کرد در حاليکه ادما و بنيت هرکدام به ده سال حبس محکوم شدند. در ماه مارچ ۲۰۰۵ يک قاضي بنام عبدالطيف معياد محکوميت آنها را کاهش داد.

اين قاضي گفت معياد حبس ادما پنج سال و از بنيت به سه سال کاهش يافته است .معياد حبس کارابالو که هنگام بازداشت ميگفت يک فلم مستند ميسازد ، ازهشت سال به دوسال کاهش يافت .

ادما ادعا ميکرد که عمليات وي به همکاري وزارت دفاع امريکا و مقامات افغاني بوده است . هردو حکومت دست داشتن در آن عمليات را رد کرده اند.


XS
SM
MD
LG