لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور قرغزستان استعفي دسته جمعي کابينه را رد کرد


کرمان بيک باقي يوف، رئيس جمهور قرغزستان استعفي ۱۳ وزير کابينۀ ۱۵ عضوي اش را که بطور دسته جمعي ارائه شده بود، رد نموده است.

گزارش ها از بيشکيک حاکيست که باقي يوف و فيلکس کولوف، صدراعظم، هردو استعفي وزرا را که توسط همه اعضاي کابينه باستثناي وزراي ترانسپورت و فرهنگ ارائه شده بود، رد کرده اند.

اين اقدام در پاسخ به قطعنامۀ روز جمعۀ پارلمان صورت گرفت که کار کابينه را رضائيت بخش ندانسته بود. اما پارلمان اجراآت کولوف را رضائيت بخش خوانده بود.

باقي يوف، رئيس جمهور سال گذشته که در قبال احتجاجات دسته جمعي مردم بقدرت رسيد، با پارلمان روابط متشنجي داشته است. آن احتجاجات به برانداختن رهبر پيشين عصر شوروي منجر گرديده بود.

اين بحران سياسي صرف سه روز بعد ازان صورت گرفت که هزاران تن از پشتيبانان جبهۀ مخالف حکومت عليۀ مشي باقي يوف احتجاج کرده خواستار اصلاحات سياسي و اقتصادي و اقدام عليۀ جرايم و فساد اداري شدند

XS
SM
MD
LG