لینک های دسترسی

بيست وزير جديد در افغانستان حلف وفاداري ياد کردند


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان مراسم حلف وفاداري ۲۰ عضو کابينۀ جديد خود را در قصر رياست جمهوري اجرا نمود.

اين مراسم روز سه شنبه به تعقيب راي اعتماد ماۀ گذشته توسط ولسي جرگه صورت گرفت که طي آن پنج وزير از ۲۵ عضو کابينه رد شدند.

ولسي جرگۀ ۲۴۹ عضوي يگانه وزير زن را که نامزد وزارت امور زنان بود، همراه با وزراي اقتصاد، فرهنگ، ترانسپورت و تجارت رد نمود.

حامد کرزي تا بحال براي کرسي هاي خالي کابينه نامزدهاي جديدي معرفي نکرده است.

جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده به حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان تلفون نموده تشکيل کابينۀ جديد را تبريک گفته و ادامۀ پشتيباني واشنگتن را در جنگ عليۀ دهشت افگني و بازسازي آن کشور جنگ زده يکبار ديگر تائيد نمود.

XS
SM
MD
LG