لینک های دسترسی

پوليس سري لانکا سه جسد را که هنويت آن معلوم نيست در ڤاڤونيا کشف کرد


پوليس سري لانکا ميگويد اجساد سه مرد ناشناس را در يک جاده در منطقۀ شمالي ڤاڤونيا کشف کرده است.

واضح نشده که آيا اين قتل ها به خشونت هاي مداوم در مناطق تامل نشين شمال و شرق ارتباط دارد يانه. اين خشونت يک آتش بس چهار ساله بين حکومت و شورشيان ببرهاي تامل را تهديد ميکند.

ڤاڤونيا يک شهرک نظامي در شمال کولمبوست که اکثريت نفوس آن را تامل ها تشکيل ميدهند. در هفته هاي اخير عساکر حکومتي و شورشيان تامل درانجا تصادم کرده اند.

بعد از قتل بيش از ۱۵۰ نفر در خشونت هاي ماۀ گذشته که حکومت ببرهاي تامل را مسؤل آن ميداند، آتش بس نزديک است درهم شکند. ببرهاي تامل حکومت را متهم ميسازند که شورشيان و افراد ملکي تامل را هدف قرار ميدهد.

XS
SM
MD
LG