لینک های دسترسی

مذاکرات هند و پاکستان  بر منطقه يخبندان سياچين


قراراست هند و پاکستان سر ازروز سه شنبه مذاکرات دو روزه اي را جهت حل منازعه جاري در بين دو کشورروي منطقۀ يخبندان سياچين شروع کنند و عساکرشانرا از آنچه که مرتفع ترين ميدان جنگ در جهان خوانده مي شود، خارج سازند .

رياست هيات جانب هندي را « شيکر دت » سکرتر وزارت خارجه هند و رهبري جانب پاکستاني را «طارق وسيم غازي » هم پايه اش بدوش خواهند داشت ..

هيات پاکستاني امروز دوشنبه به دهلي جديد مواصلت نمود و گفت حاضر است همه پيشنهادات جانب هند ، بشمول موضوع خروج عساکر راستماع کند .

هند ميگويد مواضع موجوده عساکردو جانب بايد روي نقشه و روي زمين منحيث نشانه هائي درج و تثبيت گردد تا در صورت اشغال مجدد و تخلف از يک موافقه ،موضوع روشن باشد .

پاکستان مخالف اين حد گذاري است و مدعي است اين حرکت اشغال ساحه ستراتيژيکي يخبندان سياچين را توسط قواي هندي در ۱۹۸۴ مشروع و قانوني خواهد ساخت .

با تعبيه قواه در ارتفاعات زياده از ۶٫۳۰۰ متر، تعداد زياد عساکر دو کشور از اثربرودت شديد هوا مرده اند تا از جنگ با همديگر !

XS
SM
MD
LG