لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات مجوزه  قدرت هاي جهان  در لندن برموضوع ايران


پنج کشور عضو دايمي شوراي امنيت و آلمان امروز چهار شنبه يک جلسه مهمي را در لندن جهت مرفوع ساختن بن بست پروگرام ذروي ايران انجام ميدهند .

انتظار ميرود مامورين اين پنج کشور بطور مشرح بر مشوق هاي ارائه شدۀ تجاري و تکنولوژيکي اروپا به ايران براي متوقف ساختن پروگرام ذروي آن کشور،به بحث و مذاکره پرازند . جرمني ، فرانسه و بريتانيا هفته قبل اين مشوق ها را پيشنهادکردند .

گذارشهاي منابع جمعي خبري مشعر است ا ين سه کشورهمچنان برارائه تضمينات به ايران عليه حمله محتمله نظامي ايالات متحده و کمک به آن کشور در تهيه يک کورۀ ذروي آب سبک بحث کردند .

ايران اين مجموعه از مشوق ها را رد کرده و گفته است از غني ساختن يورانيوم دست نخواهد کشيد .

بروز سه شنبه ، وزير خارجه روسيه ازايران تقاضا کرد مشوق هاي پيشنهادي اروپائي ها رابپذيرد و فعاليت هاي غني سازي يورانيوم خودرا متوقف سازد .لافروف وزير خارجه روسيه گفت اميدوار است ايران همچنان با اداره بين المللي ا نرژي ذروي همکاري کند .

XS
SM
MD
LG