لینک های دسترسی

Breaking News

کمک غذائي در افغانستان


پروگرام جهاني غذا ميگويد،اگر حدود سي ويک مليون دالر کمبود پولي ان سازمان تکميل نشود،مليون ها افغان شايد دران کشوريکه قبلادچار مشکلات است، به گرسنگي مواجهه شوند.

سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ملل کمک دهنده تقاضا کرد تا تضمين کنند که پروگرام هاي کمک غذائي در افغانستان تا مدت باقيمانده سال جاري مسيحي دوام پيدا کند.

پروگرام جهاني غذا ميگويد در دوران فصل زمستان شديد شايد دو نيم مليون افغان با کمبود شديد مواد غذائي روبرو شوند.

امر اداره غذائي در اسيا ميگويد، تقريبا پنجسال بعد از بر انداختن رژيم طالبان از قدرت،کاهش در کمک غذائي علاوه بر عواقب بشري، زمينه شورش در افغانستان را فراهم خواهد کرد.


XS
SM
MD
LG