لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکرات جديد هند و پاکستان جهت حل منازعه روي منطقه سر کريک


مامورين هندي و پاکستاني جهت حل منازعه روي يک منطقۀ غير مسکون بين ايالت گجرات هند و ولايت سند پاکستان در دهلي جديد مذاکره مينمايند.

از آنجاييکه نقشه هاي منطقه سر کريک از لحاظ تغييرات نقشه برداري مطابق ندارد، مامورين دو کشور يک تحقيق جديد آن منطقه مطالعه مينمايند.

دوکشور سال گذشته موافقه نمودند تا تحقيق مشترکي روي سر کريک انجام داده و سرحداتي را مشخص سازند که براي هردو جانب قابل پذيرش باشد.


XS
SM
MD
LG