لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات اضافه تر از ۳۰۰۰ نفر درزلزلۀ اندونيزيا


مقامات اندونيزيا ميگوينددر اثر زلزلهُ شديد در ايالت (جاوا) آنکشور، بيش از ۳۰۰۰ نفر تلف و هزاران نفر ديگر مجروح گرديده اند.

اين زلزلۀ که به شدت شش اعشاريه دو به مقياس اوايل روز شنبه در نزديک ريکتر بود ، شهر پر نفوس (يوگيا کارتا)، عمارات را هموار نموده وباعث وحشت و اضطراب گستردهٌ مردم گرديد.

سازمانهاي خيريه و قواي نظامي اندونيزيا در محل موجود هستند تا مردم را از آنجا به مناطق مصئون انتقال دهند. ن . مؤسسهُ هلال احمر، تقاضاي فوري تقريباً ده مليون دالر را براي کمک به نجات يافته گان زلزله نموده است. گفته مي شود که اين فاجعه، اضافه تر از دوصد هزار نفر را بي خانمان ساخته است.

سفارت ايالات متحدهٌ امريکا در اندونيزيا اعلام نمود که مبلغ يکصد هزار دالر را براي رسيده گي واقعات عاجل کمک مينمايد. جاپان يک تيم کارمندان خيريه را ارسال مينمايد، و کشور هاي آستراليا، ماليزيا، فرانسه ، برتانيه، و روسيه نيز پيشنهاد کمک نموده اند.

مامورين حکومت اندونيزيا ميگويند قرار است رقم تلفات، با کشف اجساد، بلند رود.

يک شفاخانۀ محل، در اثر اين زلزله ويران گرديد، و شفاخانه هاي ديگر مملو از زخمي ها ميباشد. صد ها نفر در خارج محلات، انتظار تدواي صحي را ميکشند، و هنوز عدهٌ زياد از نجات يافته گان شب را در خارج از خانه هاي ويران شدهٌ شان سپري مينمايند و يا در پناگاه هاي مؤقتي جاه داده شده اند.

XS
SM
MD
LG