لینک های دسترسی

يک حملۀ راکت  در بلوچستان ،يکزن  را هلاک وکودکانش را زخمي ساخت


مقامات پاکستاني ميگويند که يک حملۀ با استفاده از راکت در ايالت بلوچستان پاکستان باعث هلاکت يک زن و جراحت دو کودک او شد

يک مقام عاليرتبۀ پليس امروز يکشنبه گفت که شورشيان مظنون ، پنج راکت را بسوي يک منطقۀ رهايشي مامورين عاليرتبه نظامي در کويته مرکز بلوچستان، شليک کردند. يک شخص سومي نيز در اين حملۀ روز شنبه زخمي شده است .

هيچ شخص ويا گروهي مسئوليت اين حمله را ادعا نکرده اما مقامات همواره خشونت در بلوچستان داراي منابع غني طبيعي را بدوش شورشيان قبايلي مياندازند که در صدد کسب خود مختاري بيشتر هستند.شورشيان سالهاست که يک جنبش به سطح پائين را عليۀ حکومت مرکزي براه انداخته اند.

آنها براي حصول سهم بيشتر از منافع منابع طبيعي منطقه ميجنگند، اما تاکنون بالاي افراد ملکي حملۀ نکرده اند.

XS
SM
MD
LG