لینک های دسترسی

Breaking News

کانفرانس منعقده  روم روي  عللو اسباب انتشار و تکثير وايروس  انلوانزاي پرندگان


متخصطين در کانفرانس منعقده روم ميگويند خريد و فروش پرندگان طممکن است عامل عمده انتشار مرض دربين کشور هاي مصاب شده باشد .

متخصيين بروزسه شنبه گفتند پرندگان وحشي عامل محتمله انتقال وايروس « اچ ۵ ان ۱ » از يک منطقه به منطقه ديگربوده باشد نظير انتقال آن از آسيا به اروپاي غربي ، افريقا و شرق ميانه . اما تصريح نمودند که همينکه وايروس بيک محل رسيد تجارت و خريد و فروش پرندگان باعث انتشار آن مي گردد. ساينسدانها و محققين ميگويند هنوز نميدانند منبع و منشاه اين وايروس در چه چيز و يا کدام موجود بوده است .

XS
SM
MD
LG