لینک های دسترسی

Breaking News

پيشنهاد به پارلمان فلسطين در باره شناختن حق موجوديت اسراييل را بدون قيد و شرط


محمودعباس رئيس ادارۀ فلسطينان ميگويد در نظر دارد تا يک همه پرسي را روي يک پيشنهاد به پارلمان آنکشور اعلام نمايد که حق موجوديت اسراييل را بدون قيد و شرط برسميت بشناسد.

اين تصميم در نيمه شب سه شنبه بدنبال ختم ضرب الاجلي عملي خواهد شد که محمود عباس براي قبول اين پيشنهاد به حکومت فلسطيني ها تحت رهبري حماس تعين نموده است. حماس و سايرجناح هاي فلسطيني نتوانستند در مذاکرات اخير بروز دوشنبه روي اين پيشنهاد به موافقه برسند.

حماس اسراييل را برسميت نشناخته وخواهان يک دولت بزرگتر فلسطين ميباشد.

اين انکشافات در حالي رخ ميدهد که خشونت ها ادامه يافت. کارمندان تلويزيون فلسطيني ها ميگويند بروز دوشنبه افراد مسلح حماس بر دفتر آن شبکه در باريکۀ غزه حمله نمودند. يک نطاق حماس اين موضوع را رد نموده است.

در باره شناختن


XS
SM
MD
LG