لینک های دسترسی

براي رئيس جمهور پشتيباني خود را از حکومت عراق يکبار ديگر تائيد کرد


جورج بش، رئيس جمهور پشتيباني خود را از حکومت عراق يکبار ديگر تائيد کرده ميگويد ايالات متحده هرآنچه براي پيروزي عراق ممد واقع شود، انجام خواهد داد.

جورج بش اين موضوع را امروز يک روز بعد از بازديد غير مترقبه از بغداد، در قصر سفيد بيان کرد.

او گفت برايش الهام بخش بود که توانست از پايتخت عراق آزاد و ديموکراتيک ديدن کند.

او گفت برايش مسرت بار بود که با نوري المالکي، صدراعظم عراق از نزديک ملاقات کند.

جورج بش اذعان کرد که چالش هاي مشکلي هنوز در عراق باقي مانده ولي در مورد پيروزي مطمئن است. او گفت اگر عساکر قبل از آنکه عراق بتواند از خود دفاع نموده و بقا نمايد، ازان کشور خارج شود جهان جاي خطرناک تري خواهد بود.

ديروز رئيس جمهور در بغداد گفت ايالات متحده براي عراق کمک ميکند تا پيروز گردد. صدراعظم عراق گفت حکومتش مصمم است پيروز گردد و بکمک ايالات متحده دهشت افگني را شکست خواهد داد.


XS
SM
MD
LG