لینک های دسترسی

مشاورملي امنيت عراق ميگويدمرگ ابو مصب الزرقاوي «آغاز ختم» القاعده در عراق ميباشد


موفق ال رباعي ميگويد اطلاعاتي که با زرقاوي بدست آمده امکانات کافي به نيروهاي امنيت عراق در مقابله با اين گروه بدسترس قرار ميدهد . وي ميگويد اسناد بدست آمده موقعيت رهبران دهشت افگنان، سلاح و شيوۀ عمليات اين گروه را نشان ميدهد.

القاعده در عراق تعهد نموده تا حملات بيشتري انجام بدهد. اردوي ايالات متحده ميگويد فکر ميکند ابوحمزه ال مهاجر رهبر جديد اين گروه يک نام مستعار ابو ايوب ال مصري، تبعۀ مصر ميباشد که روابط نزديک با زرقاوي داشت.

در يک انکشاف ديگرپوليس عراق ميگويد افراد مسلح امروز پنجشنبه در بعقوبه ده تن از کارگراني را که روانۀ کارشان بودند، بقتل رسانيدند. افراد مسلح در تکريت بر يک مسجد حمله نموده و چهار مسلمان سني مذهب عرب را کشتند.

XS
SM
MD
LG